สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ 02-918-2645

Ground compactor roller
New Recommend
ติดต่อสอบถาม
Contact us

MT-600B

Working Width

Frequency

Gradeability (%)

Centrifugal Force (KN)

Rolle Diameter (MM)

Weight (KG)

Engine Power (HP)

Packing Size (CM)

600

70

25

15

420-480

300

5.5

89x76x105

 

MT-700D

WEIGHT (KG)

VIBRATORY FREQUENCY 

(TIMES/MIN)

CENTRIFUGAL FORCE 

(KN)

MAX TRAVELLING SPEED 

(KM/H)

GRADEABILITY 

(%)

WATERTANK CAPACITY 

(L)

FUEL TANK CAPACITY 

(L)

VIBRATORY WHEEL WIDTH 

(CM)

Packing Size 

(CM)

740

3600

24

2.5

20

35

25

65

131x80x112

  

MT-800DZ

 

WEIGHT (KG)

VIBRATORY FREQUENCY 

(TIMES/MIN)

CENTRIFUGAL FORCE 

(KN)

MAX TRAVELLING SPEED 

(KM/H)

GRADEABILITY 

(%)

WATERTANK CAPACITY 

(L)

FUEL TANK CAPACITY 

(L)

VIBRATORY WHEEL WIDTH 

(CM)

Packing Size 

(CM)

852

3600

20

2.5

30

35

25

70

131x82x112