สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ 02-918-2645

ถังน้ำสแตนเลส รุ่น ก้นนูน
ติดต่อสอบถาม
Contact us

 

Size

(Litre)

Diameter (Meter)

Height

(Meter)

Inlet

(Inch)

Outlet

(Inch)

Drain waterlet (Inch)

ความสูงขาถัง

(Meter)

550

0.88 meter

1.20 meter

3" / 4"

1"

1"

0.35 meter

650

0.88 meter

1.40 meter

3" / 4"

1"

1"

0.35 meter

750

0.88 meter

1.60 meter

3" / 4"

1"

1"

0.35 meter

1000

1.08 meter

1.40 meter

3" / 4"

1"

1"

0.35 meter

1250

1.08 meter

1.60 meter

3" / 4"

1"

1"

0.35 meter

1600

1.36 meter

1.40 meter

3" / 4"

2"

1"

0.35 meter

2000

1.36 meter

1.60 meter

3" / 4"

2"

1"

0.35 meter

2500

1.36 meter

2.20 meter

3" / 4"

2"

1"

0.35 meter

3000

1.36 meter

2.40 meter

3" / 4"

2"

1"

0.35 meter

4000

1.36 meter

3.00 meter

3" / 4"

2"

1"

0.35 meter