สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ 02-918-2645

ถังน้ำสแตนเลส รุ่น ก้นเรียบ
ติดต่อสอบถาม
Contact us

 

Size

(Litre)

Diameter (Meter)

Height

(Meter)

Inlet

(Inch)

Outlet

(Inch)

Drain waterlet (Inch)

ความสูงขาถัง

(Meter)

200

0.56 meter

1.05 meter

3" / 4"

1"

1"

0.35 meter

300

0.56 meter

1.37 meter

3" / 4"

1"

1"

0.35 meter

400

0.66 meter

1.38 meter

3" / 4"

1"

1"

0.35 meter

550

0.76 meter

1.38 meter

3" / 4"

1"

1"

0.35 meter

750

0.90 meter

1.41 meter

3" / 4"

1"

1"

0.35 meter

900

0.98 meter

1.41 meter

3" / 4"

1"

1"

0.35 meter

1100

1.08 meter

1.41 meter

3" / 4"

1"

1"

0.35 meter

1600

1.30 meter

1.46 meter

3" / 4"

2"

1"

0.35 meter

2000

1.45 meter

1.46 meter

3" / 4"

2"

1"

0.35 meter

2500

1.60 meter

1.46 meter

3" / 4"

2"

1"

0.35 meter

3000

1.45 meter

2.10 meter

3" / 4"

2"

1"

0.35 meter

4000

1.45 meter

2.60 meter

3" / 4"

2"

1"

0.35 meter

5000

1.60 meter

2.60 meter

3" / 4"

2"

1"

0.35 meter