พลั่ว

พลั่ว ปลายตัด - ปลายแหลม (รุ่นธรรมดา)

พลั่ว ปลายตัด - ปลายแหลม (รุ่นPremium)

พลั่วหนีบดิน