สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ 02-918-2645

ถังดักไขมัน Marton
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

ถังดักไขมันMarton

น้ำมันและคราบไขมันน้ำมัน และคราบไขมันซึ่งเกิดจากการประกอบอาหารตลอดจนคราบสกปรกต่างๆ ซึ่งเกิดจากการล้างภาชนะอุปกรณ์ในห้องครัว คือ น้ำเสีย ที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยมิได้มีการบำบัดเป็นผลให้เกิดปัญหาการเน่า เสียของแหล่งน้ำโดยตรง

ถังดักไขมันมีประโยชน์อย่างไร การระบายน้ำทิ้งของทุกครัวเรือน ร้านอาหารทุกร้านและภัตตาคารทุกแห่งล้วนเป็นน้ำที่มีเศษอาหาร น้ำมัน และคราบไขมัน ปะปนมาเมื่อมีปริมาณสะสมมากขึ้นย่อมมีปัญหาตามมาคือ - ท่อระบายน้ำอุดตัน - เป็นสาเหตุน้ำเน่าเสีย - เป็นอันตรายต่อชีวิตของสัตว์ที่อาศัยในแหล่งน้ำ - อื่น ๆ 

 

การทำงานของถัง

         1. ตะแกรงดักเศษอาหาร เป็นตัวกรองมิให้เศษอาหารและสิ่งสกปรกต่างๆ ไหลเข้าไปสู่ส่วนดักไขมันอันเป็นการลดความสกปรกในขั้นตอนแรก

          2. ส่วนแยกไขมัน น้ำที่ผ่านการกรองเศษอาหารจะไหลลงสู่ตัวถัง ซึ่งได้รับการออกแบบให้เหมาะสมต่อทิศทางการไหลของน้ำและไขมัน ให้ ลอยเหนือน้ำ

           3. น้ำซึ่งอยู่ส่วนล่าง จึงเป็นน้ำทิ้งซึ่งไหลลงสู่แหล่งน้ำ โดยปราศจากเศษอาหาร น้ำมันและไขมัน

 

รุ่น

MODEL

ปริมาตรถัง

(ลิตร)

ความกว้าง

(ซม.)

ความยาว

(ซม.)

ความสูง

(ซม.)

ท่อน้ำเข้า

ท่อน้ำออก

จำนวนโต๊ะ

NS 30

30

35

45

50

2 นิ้ว

2 นิ้ว

1-15 โต๊ะ

NS 60

60

45

50

50

2 นิ้ว

2 นิ้ว

16-25 โต๊ะ

NS 130

130

50

100

50

2 นิ้ว

2 นิ้ว

26-45 โต๊ะ

 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด